GPDR

Dataskyddslagen

Den 25/5 2018 trädde en ny dataskyddslag, GDPR, i kraft. Med anledning av den vill vi upplysa dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig, vad vi gör med dem samt dina rättigheter.

Vilka uppgifter sparas?

Informationen vi tar in och sparar är:

  • För och efternam
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Epostadress
  • Fastighetsbeteckning
  • Brf orgnummer
  • Lgh nummer

Hur hanterar vi uppgifterna?

Dina uppgifter sparas i vår bokföring i sju år då detta är ett krav enligt bokföringslagen. Dina uppgifter sparas även i vår kunddatabas och raderas efter ett år om det inte inträffat någon transaktion. Dessa uppgifter sprids inte till tredje part och uppgifterna behandlas enbart av medarbetare på Elkronan AB.

För utförligare information hänvisar vi till vår ansvariga inom området, Patrik Westblom, som nås på epost patrik@elkronan.com alt. 0709/466274.

Dina rättigheter är viktiga!

Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter ur vår kunddatabas.